spis 

eures

zmień rozmiar:

Wójt Gminy Rzewnie zgodnie z   Uchwałą Nr XIII/77/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Rzewnie działalność pożytku publicznego,
  2.  Przedmiotem konsultacji jest „Roczny program współpracy Gminy Rzewnie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”
  3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 30 października 2020 r. do 13 listopada 2020r.

 4. Forma konsultacji :

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii na piśmie ( wzór załącznik do ogłoszenia) złożonej w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Rzewnie, Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie. Wójt Gminy rozpatruje zgłoszone opinie i uwagi. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem oraz uzasadnieniem w przypadku nie uwzględnienia ich, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy, nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji.

  5. Zasięg terytorialny:

W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy

Zarządzenie Wójta Gminy, w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Rzewnie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok” oraz projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Rzewnie z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

doc Projekt uchwały na 2021program współpracy

doc Formularz zglaszania opinii do Programu współpracy

 

URZĄD GMINY w RZEWNIU
Rzewnie 19
06-225 Rzewnie

Tel. (29) 761-34-09 
Faks. (29) 761-34-45

mail:

rzewnie@bipgminy.pl
______________________

rodo

logo glowne

facebook

Dziennik Ustaw
 
 
Wersja elekrto kwotaŚwietlica ŁaśŚwietlica Stary SielcSwietlica BindużkaWizerunek Nowe Drozdowo
 

 

 

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information