Urząd Gminy Rzewnie strzalka_spacer O gminie
 

 

Mieszkańcy Gminy Rzewnie

 

I N F O R M A C J A

             Wójt Gminy Rzewnie informuje, że miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1.      za I kwartał – do 15 marca danego raku,

2.      za II kwartał – 15 maja danego roku,

3.      za III kwartał – do 15 września danego roku

4.      za IV kwartał – do 15 listopada danego roku

                   Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 września 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy, w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na konto bankowe numer:  89 8925 0006 0000 0273 2000 0010       BS Różan

 Miesięczne stawki za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynoszą:

4,00 zł – od osoby miesięcznie – odpady segregowane

7,00 – od osoby miesięcznie – odpady zmieszane

Miesięczne stawki za pojemnik od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wynoszą:

15,00 zł miesięcznie za pojemnik 120l – odpady segregowane, 25,00 zł – odpady zmieszane

30,00 zł miesięcznie za pojemnik 240l – odpady segregowane, 50,00 zł – odpady zmieszane

50,00 zł miesięcznie za pojemnik 1100l – odpady segregowane, 90,00 zł – odpady zmieszane

500,00 zł miesięcznie za kontener KP-7 – odpady segregowane, 750,00 zł – odpady zmieszane

 

         Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, zobowiązani są do ich segregacji już od momentu ostatniego odbioru odpadów przez firmę (tj. w czerwcu b.r.).

 

                                                                                                                                 Wójt

                      /-/ Wiesław Oborski