zmień rozmiar:

Zadania sołectw:

Do zadań sołectwa należy w szczególności:

 

1)     zarząd przysługującym sołectwu mieniem gminnym lub przekazanym mieniem komunalnym oraz dysponowanie dochodami z tego źródła na zasadach określonych w statucie sołectwa,

2)     utrzymywanie porządku i czystości,

3)     organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa

4)     inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym,

5)     podtrzymywanie tradycji kulturowych na terenie sołectwa

6)     współpraca z sąsiednimi sołectwami w zakresie wykonywania wspólnych przedsięwzięć,

7)     opiniowanie uchwał organów gminy związanych z warunkami bytowania sołectwa,

8)     występowanie z opiniami i wnioskami w sprawach istotnych dla sołectwa do Rady Gminy i Zarządu Gminy,

9)     występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy,

10) współpraca z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza organizowanie spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

11)  współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej,

12) wykonywanie zadań określonych przez Radę Gminy odrębnymi uchwałami.

Wykaz sołectw i sołtysów na terenie gminy Rzewnie:

Sołectwo Rzewnie

sołtys: Kazimierz Ciemerych

tel.: 767-35-45

Sołectwo Chrzczony

sołtys:  Barbara Rychlicka

tel. 29 761--34-99

Sołectwo Chrzanowo

sołtys: Dorota Mroczkowska

tel.: 768-05-16

Sołectwo Łaś

sołtys: Marzena Chojnowska

 

Sołectwo Słojki

sołtys: Jerzy Słowikowski

tel.: 761-34-93

Sołectwo Stary Sielc

sołtys: Adam Gregorek

 

Sołectwo Nowy Sielc

sołtys: Elżbieta Olender

 

Sołectwo Nowy Sielc – wieś

sołtys: Mirosław Gąska

tel.: 767-33-48

Sołectwo Bindużka

sołtys: Tolian Bladosz

 

Sołectwo Dąbrówka

sołtys: Agnieszka Jaworska

 

Sołectwo Grudunki

sołtys: Agnieszka Kucharczyk

tel.: 768-07-04

Sołectwo Orłowo

sołtys: brak

tel.:

Sołectwo Nowe Łachy

sołtys: brak sołtysa

 

Sołectwo Łachy Włościańskie

sołtys: Jakubowska Beata

 

Sołectwo Nowe Drozdowo

sołtys:  brak

 

 

Sołectwo Drozdowo

sołtys: Adam Górka

 

Sołectwo Brzóze Duże

sołtys: Białobrzewski Jan

tel.: -29 593 01 97

Sołectwo Brzóze Małe

sołtys: Dariusz Rochmalski

tel.: 761-34-04

Sołectwo Napiórki Butne

sołtys: Małgorzata Brzuzy

 

Sołectwo Napiórki Ciężkie

sołtys: Anna Karpińska

tel.: 767-33-73

Sołectwo Mroczki Kawki

sołtys: Teresa Śliwka

 

Sołectwo Boruty

sołtys: Henryk Kraszewski

 

Sołectwo Małki

sołtys: Waldemar Słowikowski

tel.: 768-05-72

Sołectwo Łasiewity

sołtys: Teresa Napiórkowska

tel.: 768-05-37

Sołectwo Pruszki

sołtys: Jacek Napiórkowski

tel.: 768-05-02

 

 

URZĄD GMINY w RZEWNIU
Rzewnie 19
06-225 Rzewnie

Tel. (29) 761-34-09 
Faks. (29) 761-34-45

mail:

rzewnie@bipgminy.pl
______________________

 

logo glowne

facebook

Dziennik Ustaw
 
 
Wersja elekrto kwota

 

 

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information